Stem Eğitimi

Stem Eğitimi


STEM, Science(Fen Bilimleri), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) alanlarını kapsayan bir yaklaşımdır. STEM Eğitimi okul öncesinden doktoraya kadar tüm eğitim kademelerini kapsar. STEM yaklaşımı, bu dört disiplini bütünleştirerek gerçekçi, işbirliğine dayalı, düşünce odaklı ve problem çözmeyi teşvik eden öğrenme deneyimlerini sağlar. Robotik kodlamayla yetinmeyip, İyi planlanmış, teşvik edici ve gelişimsel açıdan uygun STEM etkinliklerinin okul öncesi dönemde verilmesi, gelecekteki başarıları için atılmış büyük bir adım olacaktır.