• modern-dans-balee

Halkoyunları

Türk folklorunun en önemli yapıtaşlarından biri olan Türk halk oyunları köylerde, kasabalarda ve kırsal yerleşim birimlerinde belirli bir zaman diliminde oluşmuş figürlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkmış, halkın duygularını en iyi şekilde ifade edebildiği yeni gelişmekte olan bir sanat dalıdır.

Türk halk oyunlarını genel açılardan değerlendirme fırsatı yakalamış bir birey şu özellikle kolaylıkla edinmektedir:

1) Türk halkını genel hatları ile tanır, yörelere göre kültür farklılıklarına aşina olur.

2) Vücut-göz koordinasyonuna zorlanarak takım ruhunu farkında olmadan kazanır.

3) Psikomotor gelişimi hızlanır.

4) Birlik, organizasyon ve ekip olma özellikleri gelişir.

5) Müzikal ve ritmik açıdan ilerleme kaydeder.

6) Oyunlardaki bireysel bölümler sayesinde sorumluluk alır ve liderlik nitelikleri kazanır.

Class Activities

Category:,

Date : 14 Ara 2017

To Top