Çocuğun İlk Öğretmeni Önemlidir!

Ebeveyn olarak iyi bir okul öncesi eğitim kurumu seçmek kadar, bir diğer önemli nokta çocuğunun ilk öğretmeni olacak olan okul öncesi öğretmeninin niteliğine güvenebilmektir. Öğretmenin niteliğini ise; çocuk sevgisi ve çocuklarla iletişimi, mesleki alan bilgisi, dünyada uygulanan farklı okul öncesi eğitimi programları hakkında bilgisi, lisans sonrası eğitim alıp almadığı, yabancı dil bilip bilmediği, yaratıcı biri olup olmadığı, ilgi alanları doğrultusunda farklı konularda aktif olup olmadığı, sahip olduğu sertifikaları, bir enstrüman çalıp çalmadığı ve benzerleri gibi çok yönlü olarak değerlendirmek gerekir.

Tüm bunların dışında iyi bir okul öncesi eğitimi kurumu seçiminde; kurumun eğitim anlayışı ve eğitim programı fark etmeksizin, kurumdaki nitelikli okul öncesi öğretmenlerinin ve tüm nitelikli çalışanlarının bir bütün olarak çalışma uyumu da, ebeveynlerin çocukları için kurum araştırmalarında değerlendirebileceği bir unsur olarak önem taşımaktadır.

No Comments

Comments are closed.

To Top